Všeobecné podmínky

Ochrana osobních údajů


Provozovatel portálu pobytyvcesku.cz , Ing. Alena Kamasová, Rozšířená 2037/23, 182 00 Praha 8, IČ 71339124 (dále jako “Poskytovatel služeb”), je oprávněn v souladu s příslušnými obecně platnými právními předpisy, zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti zpracovat a uchovat informace a údaje, které mu Uživatel pro účely zprostředkování objednávky poskytl (dále jako "Osobní údaje") a to zejména za účelem zprostředkování služby. Portál pobytyonline.cz je správcem všech Osobních údajů, které zpracovává. Osobní údaje nebudou poskytnuty žádné třetí straně kromě ubytovacího zařízení (dále jako “Partner”) a společností majetkově spjatých s portálem pobytyvcesku.cz . Každá ze stran je povinna poskytnout odpovídající ochranu Osobních údajů, aby bylo zabráněno jejich ztrátě, neoprávněnému přístupu, použití, vymazání a zveřejnění, a podle platných zákonů zpracovávat Osobní údaje způsobem, který zajišťuje odpovídající zachování důvěrnosti a bezpečnost Osobních údajů. Údaje získávané dle zákona budou zpracovávány po dobu uloženou zákonem, ostatní údaje maximálně po dobu 2 let od poslední objednávky Zákazníka. Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem správného poskytnutí objednané služby a za účelem přesnějšího nabízení vhodných doplňujících služeb.


Zasílání obchodních sdělení


Na e-mailovou adresu nebo telefonní číslo mohou být z portálů provozovaných Poskytovatelem služeb zasílána zákazníkovi obchodní sdělení nabízející obdobné nebo navazující služby, pokud s tím zákazník nevysloví nesouhlas. Nesouhlas se zpracováním Osobních údajů může Uživatel vyjádřit na emailové adrese info@pobytyvcesku.cz. Osobní údaje získané pro zasílání speciálních nabídek jsou uchovávány do doby jejich odvolání.


Duševní vlastnictví


Veškeré materiály a informace obsažené na portálu www.pobytyvcesku.cz jsou výhradně duševním vlastnictvím provozovatele nebo osob s ním spolupracujících. Tyto materiály a informace nesmí být jakkoliv použity nebo upravovány bez souhlasu provozovatele portálu.


Úhrada pobytu z FKSP


Všechny pobyty, které naleznete na našem portále, je možné uhradit z FKSP.


Úhrada pobytu z benefitních programů


Při úhradě pobytu z benefitního programu účtujeme popatek ve výši 10 % z částky pobytu hrazené benefitním programem z důvodu účtování poplatku ze strany benefitní společnosti.


Dárkové poukazy


Platnost dárkového poukazu se odvíjí od vybrané sezóny daného pobytu, standardně je roční. Dárkový poukaz nabývá platnosti v okamžiku připsání platby na účet provozovatele portálu Pobyty v Česku.