Všeobecné podmínky

 1. Ochrana osobních údajů

  Poskytovatel portálu je zapsaný v registru Úřadu pro ochranu osobních údajů pod reg. č. 00038183 (http://www.uoou.cz/).
  Osobní údaje klientů jsou uchovávány v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů (zákon číslo 101/2000 Sb. v platném znění). Veškeré osobní údaje klientů budou použity výhradně pro účely rezervace pobytů v ubytovacích zařízeních a nebudou poskytnuty žádným dalším stranám.

 2. Duševní vlastnictví

  Veškeré materiály a informace obsažené na portálu www.pobytyvcesku.cz jsou výhradně duševním vlastnictvím provozovatele nebo osob s ním spolupracujících. Tyto materiály a informace nesmí být jakkoliv použity nebo upravovány bez souhlasu provozovatele portálu.

 3. Cena za pobyt

  Cenu za pobyt určuje dané ubytovací zařízení. Provozovatel portálu cenu nenavyšuje o žádné další poplatky. V ceně jsou zahrnuté služby uvedené v obsahu pobytu (není-li uvedeno jinak).

 4. Platba za pobyt

  Platba za pobyt probíhá výhradně u daného ubytovacího zařízení dle jeho obchodních podmínek, které jsou klientům sděleny ubytovacím zařízením při potvrzení rezervace pobytu. Provozovatel portálu nepřijímá žádné platby od klientů.